Projekt Uni Europejskiej

HomeProjektyProjekt Uni Europejskiej

„Nasze przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

Projekt zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych - korzystających ze wsparcia prowadzonego przez Stowarzyszenie Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno - Rehabilitacyjnego "ODRODZENIE".
Zwiększenie oferty w ramach projektu o zajęcia dodatkowe możliwe jest dzięki wydłużeniu godzin pracy Przedszkola od godz. 13.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Z projektu skorzysta również 2 nauczycieli podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki.

W ramach realizowanego projektu zapewniamy dodatkowe zajęcia dla dzieci z udziałem następujących specjalistów:
 Pedagog;
 Logopeda;
 Muzykoterapeuta;
 Psycholog;
 Terapeuta zajęciowy;
 Fizjoterapeuta.
Podczas prowadzonych zajęć ze względu na szczególne potrzeby zdrowotne, dzieci objęte są również wsparciem opiekuna osób niepełnosprawnych.

W projekcie uczestniczy 10 dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.

Wartość projektu: 164 901,25 zł
Kwota dofinansowania: 140 166,06 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security