Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

HomeRozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych beneficjentów jest Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” z siedzibą przy ulicy Radockiego 280 w Katowicach, telefon: 32 206 11 74, mail: osrodek@odrodzenie.org.

W związku z powyższym Beneficjenci mogą kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub mailowo. Będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w zgodnie, którą Beneficjent podpisał w siedzibie ośrodka przed przystąpieniem do świadczeń.

Informujemy, że jako Beneficjenci ośrodka macie Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane przetwarza,
  • sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security