Projekt PFRON

HomeProjektyProjekt PFRON

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 roku do 31.03.2022 roku.
Zakładamy, iż ogółem ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 Beneficjentów.

Celem projektu jest zwiększenie funkcjonowania społecznego jak i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez prowadzenie ciągłej, wysokospecjalistycznej i wieloprofilowej rehabilitacji i terapii.

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu świadczone jest następujące wsparcie: + terapia psychologiczna;
+ terapia zajęciowa;
+ rehabilitacja ruchowa;
+ dogoterapia;
+ hipoterapia;
+ terapia społeczna.

Dzieci i młodzież korzystająca z pobytu dziennego jest codziennie w ramach projektu dowożona na zajęcia do placówki oraz odwożona po zajęciach do domu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Do projektu rekrutowani są Beneficjenci, którzy:
¬ posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub mają ustalony stopień niepełnosprawności;
¬ nie uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej;
¬ mają wskazanie do korzystania ze wsparcia w ramach pobytu dziennego lub terapii ambulatoryjnej na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego.

Pierwszy kontakt z Ośrodkiem jest wynikiem otrzymania skierowania od lekarza pediatry w miejscu zamieszkania dziecka lub oddziału szpitalnego, w którym dziecko przebywało.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 z przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security