PROJEKTY

HomePROJEKTY

PFRON

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PRZEJDŹ DO PROJEKTÓW

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

PRZEJDŹ DO PROJEKTÓW.