Misja

MISJA

Kompleksowa rehabilitacja społeczna i zdrowotna rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

WIZJA

Zdrowe Dziecko - Zdrowa Rodzina

STRATEGIA

Dążenie do maksymalnego usamodzielnienia osoby niepełnosprawnej w codziennym życiu, przygotowanie rodziny do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz likwidowanie problemu wykluczania społecznego rodzin z problemem niepełnosprawności dziecka.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security