Ośrodek

HomeOśrodek

Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych

Prowadzimy kompleksową opiekę medyczną (lekarz rehabilitacji medycznej, neurolog, psychiatra), rehabilitacyjną i terapeutyczną (w tym psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie dla ich rodzin.

Na zajęcia w ramach dziennego pobytu przyjmujemy dzieci:
-> z niepełnosprawnością intelektualną,
-> z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
-> z dziecięcym porażeniem mózgowym,
-> z Zespołem Downa,
-> z opóźnieniem lub nadpobudliwością psychoruchową.

Dzieci z terenu miasta Katowic korzystające z pobytu dziennego mają zapewniony bezpłatny transport na zajęcia terapeutyczne.

Metody terapii stosowane w Ośrodku

- Metoda Knillów;
- Program Aktywności i Komunikacji;
- Stymulacja polisensoryczna według pór roku;
- Terapia ruchem (choreoterapia), w tym:
* elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
* zabawy ilustracyjno - taneczne;
- Terapia manualna;
- Zabawy i gry dydaktyczne;
- Ćwiczenia relaksujące:
* el. terapii Snoezelen (Sala Doświadczania Świata);
* malowanie, rysowanie przy muzyce.

Wysoce wyspecjalizowana kadra

W naszej placówce zatrudniamy wysoko specjalistyczną kadrę specjalistów: lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, a także średni personel medyczny z przygotowaniem do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Pracownicy są również przeszkoleni w zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security