Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Łukasz Braszczok - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Aleksandra Pawełczyk - Skarbnik Zarządu
Emilia Górniak - Sekretarz Zarządu
Joanna Szajewska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Nowrotek - Członek Komisji
Joanna Urbańczyk - Członek Komisji
Anna Szczepanek - Członek Komisji