Stowarzyszenie

HomeStowarzyszenie

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie"

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność zmierzająca do poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym, w szczególności w zakresie terapii, rehabilitacji, wychowania, edukacji, przygotowania do pracy, pomocy w zdobywaniu i utrzymaniu zatrudnienia, normalizacji w życiu dorosłym oraz opieki w okresie starości.
Dodatkowym celem Stowarzyszenia jest poradnictwo i pomoc rodzinom dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS: 0000110553

Nasze Konto Bankowe: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 44 1050 1214 1000 0007 0049 0733

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security