Oferty pracy

HomeAktualnościOferty pracy

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie" w Katowicach, ul. Radockiego 280, prowadzące Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Odrodzenie” zatrudni:

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz specjalizacja z oligofrenopedagogiki
(może być w trakcie realizacji).
Zatrudnienie od 01.09.2020 r.
Szczegóły zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia w trakcie bezpośredniej rozmowy.
Aplikacje proszę przysłać na dres: step.gosia@gmail.com Telefon kontaktowy 692 724 235

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security