Projekt Uni Europejskiej

HomeProjektyProjekt Uni Europejskiej

„Stop deficytom – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Celem projektu jest wydłużenie godzin pracy prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Przedszkola Edukacyjno - Rehabilitacyjnego od godz. 13.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Wydłużenie godzin pracy Przedszkola pozwoli zwiększyć ofertę Przedszkola o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

W ramach realizowanego projektu zapewniamy dodatkowe zajęcia dla dzieci z udziałem następujących specjalistów:
 Pedagog;
 Logopeda;
 Muzykoterapeuta;
 Psycholog;
 Fizjoterapeuta.
Podczas prowadzonych zajęć ze względu na szczególne potrzeby zdrowotne, dzieci objęte są również wsparciem opiekuna osób niepełnosprawnych.

W projekcie uczestniczy 12 dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security